เกี่ยวกับเมดิวิสส์

About us


บริษัท เมดีวิสส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพความงาม และลดน้ำหนัก ที่มีคุณภาพโดยคัดสรรและรวบรวมสารสกัดที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

เมดิวิสส์ เดิมอยู่ภายใต้แบรด์ Lifeplus Vistas (ไลฟ์พลัส วิสตัส ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ในปี 2018 และตลอดจนปี 2022 ได้มีการรีแบรนด์ครั้งใหม่เป็น Mediviss (เมดิวิสส์) ในปัจจุบัน

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และสร้างความแตกต่างของแบรนด์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทางแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญ จึงได้มีการคิดค้นวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่นในเรื่องของสารสกัดแบบเต็มแม็กซ์โดส เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารสกัดจากธรรมชาติที่ร่างกายต้องการได้อย่างเต็มประสิธิภาพ และคุ้มค่าต่อผู้บริโภคอย่างมากที่สุด

Company Business

บริษัท เมดิวิสส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ไลฟ์พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นโรงงานผู้ให้บริการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง โดยครอบคลุม และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ ให้บริการในรูปแบบ OEM โดยโรงงานมีการควบคุมการผลิต และได้การรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่า และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และที่สำคัญ คือ เมื่อใช้แล้วจะต้องเห็นผลจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ส่งผลให้ บริษัท เมดิวิสส์ สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิต การนำเข้าสารสกัดรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้บริการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด


พันธกิจ
  • มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้บริโภคส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านกระบวนการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา มีการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมด้วยกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตน