ใครบ้างที่มีความเสี่ยง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • เพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ หรือช่วงอายุที่เพศหญิงมีประจำเดือน โดยพบมากกว่าเพศชาย 5-10 เท่า
  • คนในครอบครัวเคยเป็นโรคต่างๆ เช่น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคเบาหวานประเภทที่ 1
    (ภาวะที่เกิดการทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อน ที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน) พบมากสุดในเด็ก
    โรคข้อรูมาตอยด์ โรคลูปัส โรค SLE โรคผิวหนังแข็ง หรืออื่นๆ ที่ใกล้เคียง
  • สภาพแวดล้อมที่อาจกระตุ้นให้โรคแสดงอาการเช่น สัมผัสแสงแดด ติดเชื้อแบคทีเรีย
  • ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะเครียด

ที่มา : www.sanook.com/health_1981

One Response

Comments are closed.