มะเขือเทศกับสารไลโคปีน

มะเขือเทศกับสารไลโคปีน

จากการวิจัย พบว่า ในมะเขือเทศนั้นอุดมไปด้วยสาร ไลโคปีน เป็นจำนวนมาก
โดยสารไบโคปีนจะยิ่งมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น เมื่อมีการปรุงมะเขือเทศด้วยความร้อน
เพราะจะทำให้เกิดชีวประสิทธิผลที่ดีขึ้นและเพิ่มปริมาณของไลโคปีนให้สูงขึ้น นั่นเพราะ
เมื่อไลโคปีนสัม
ผัสกับความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธะเคมีแบบทรานส์ ทำให้
ไลโคปีน กลายเป็นพันธุแ
บบซิสที่เป็นเส้นโค้งงอ โดยจะสามารถละลายในไขมันได้ดีกว่า
จึงทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าด้วยนั่นเอง 
ซึ่งจากกรณีของมะเขือเทศนั้น
จะเ
ห็นได้ว่า ผักผลไม้ทุกชนิดไม่ได้มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อทานสดๆ เท่านั้น โดยเฉพาะ
มะเขือเทศ ที่จะยิ่ง
มีคุณค่าสูงขึ้นเมื่อได้ผ่านการปรุงด้วยความร้อนนั่นเอ

One Response

Comments are closed.