อาการของการนอนไม่เพียงพอ

นอนน้อย (Lack of Sleep) คือ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อสภาวะอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ
การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำนั้น ทำให้มักรู้สึกเหนื่อยและง่วงซึมตลอดทั้งวัน ซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆ
อีกทั้ง ยังเป็นสาเหตุของอาการง่วงเหงาหาวนอนตลอดทั้งวัน ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่สดชื่นแล้ว ยังส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ
การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น อาจอารมณ์เสีย หรือทำงานได้ไม่ดี

ผู้ที่นอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ มักจะประสบภาวะทางสุขภาพต่างๆ ดังนี้
 • กระทบต่อกระบวนการคิด
 • นำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่าง
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • ก่อให้เกิดอาการซึมเศร้า
 • ผิวเสียลง
 • ขี้ลืมง่าย 
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 • ส่งผลต่อการตัดสินใจ
 • ฮอร์โมนสืบพันธุ์ลดลง
 • เสี่ยงเกิดประสาทหลอน
 • ทำให้ประสบอุบัติเหตุ

One Response

Comments are closed.