MAX L-PHENYLALANINE PLUS

แม็กซ์ แอล-ฟินิลอะลานีน พลัส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แม็กซ์ แอล-ฟีนิลอะลานิน พลัส ตรา เมดิวิสส์
แอล-ฟินิลอะลานีน เป็นกรดอะมิโนจำเป็น ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงต้องรับประทานเสริมเข้าไป
อีกทั้งยังเป็นสารตั้งต้นในการหลั่งฮอร์โมนในลำไส้เล็กได้คือ คอเลซิสโตไคนิน(cholesystokinin, CCK)
และยังเป็นสารสื่อประสาทประเภทตื่นตัว

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล

เลขสารระบบอาหาร 11-1-01757-5-0168

คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
ผู้ที่มีสภาวะฟินิลคีโตนูเรีย ผลิตภัณฑ์นี้มีฟินิลอะลานีน
ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

No payment method connected. Contact seller.

บทความที่เกี่ยวข้อง

แอ

Read More »

ปร

Read More »

เล

Read More »

7ข

Read More »