การทานคอลลาเจน 2 ไทป์ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

การรับประทาน คอลลาเจน 2 ไทป์ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

การรับประทาน คอลลาเจน ต้องรับประทานอย่างถูกวิธี

 1. ดื่มน้ำมากๆ คอลลาเจนนั้นต้องการการละลายในการดูดซึมเข้าร่างกาย หากร่างกายได้รับน้ำ
  ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะไม่สามารถดูดซึมคอลลาเจนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 2. รับประทานควบคู่กับวิตามิน ซี : วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย
  เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เราจึงควรบริโภคคอลลาเจนควบคู่กับอาหารที่มี วิตามิน ซี สูง
 3. รับประทานขณะท้องว่าง : มีงานวิจัยระบุไว้ว่า การเลือกบริโภคคอลลาเจนชนิดเม็ด หรือชนิดน้ำนั้น
  ควรรับประทานในช่วงเช้าขณะที่ท้องว่าง หรือก่อนรับประทานอาหารเช้า 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพ
  ในการดูดซึมคอลลาเจนที่ดียิ่งขึ้น

One Response

Comments are closed.