กระเทียม ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างไร

กระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างไร?

            กระเทียมมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอลได้ เพราะบางครั้งร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหาร แต่ร่างกายก็สามารถสร้างขึ้นได้เอง ในกรณีที่ทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจำ ทำให้ร่างกายเกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลทั้งจากอาหารและจากการที่ร่างกายสร้างขึ้น แต่ถ้าหากได้มีการบริโภคกระเทียม จะช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ ส่งผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลลดต่ำลง สามารถรับประทานได้ทั้งกระเทียมสด และกระเทียมที่ปรุงอยู่ในอาหาร

            ที่ผ่านมาเคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระเทียมที่ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด พบว่าในผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูง (มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
เมื่อรับประทานกระเทียมติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน มีระดับคอเลสเตอรอลที่ลดลง 8%

            จะเห็นได้ว่าคอเลสเตอรอล คือ ปมโรคร้ายที่สำคัญมากไปกว่าความอ้วน ที่ก่อให้เกิดได้ทั้งโรคหัวใจ อัมพฤกษ์/อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ทางที่ดีจึงควรพยายามควบคุมปริมาณอยู่เสมอ โดยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่างเช่นที่เราได้นำเสนอไปวันนี้ ก็คือ การบริโภคกระเทียม ” สมุนไพรแห่งยารักษาโรคที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ”