คาโมมายด์กับการนอนหลับ สำคัญแค่ไหน

การนอนหลับพักผ่อนมีความสำคัญต่อสมองและอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย

การนอนมีความสำคัญต่อเซลล์และอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะสมอง
โดยในช่วงที่เราหลับ เซลล์สมองจะมีการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบการทำงาน และ
สารสื่อประสาทต่างๆ ก็จะถูกหลั่งออกมาในระดับที่แตกต่างกันกับในช่วงที่เราตื่น

คนที่อดนอนหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงมักจะมีปัญหาด้านความคิด ความจำ และสมาธิ รวมไปถึงสติปัญญา ส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์ และหากอดนอนมากๆ ก็อาจมีอันตรายถึงชีวิต เพราะจะทำให้เกิดอาการงีบหลับสั้นๆ หรือที่เรียกว่า “หลับกลางอากาศ” หรือ “หลับใน” อันเกิดจากการที่สมองส่วนธาลามัส (Thalamus) ของคนที่นอนไม่พอ จะหยุดทำงานช่วงสั้นๆ แบบชั่วคราว อาจเป็นวินาทีหรือนานถึงครึ่งนาที ซึ่งในระหว่างที่เกิดอาการงีบหลับนี้ สมองจะไม่ตื่นตัว ไม่ตอบสนองต่อการรับรู้ใดๆ หรือรับรู้ได้ช้า บางคนเรียกภาวะนี้ว่า “การหลับใน” ซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ้าเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังขับรถหรือระหว่างการทำงานที่ต้องใช้ความเร็วหรือความแม่นยำ นั่นเอง

ผลเสียของการอดนอน

  1. ทำให้สมองทำงานหนักและทำให้กระบวนการเรียนรู้ช้าลง
  2. ระบบจัดเก็บความทรงจำหรือระบบประสาทจะมีประสิทธิภาพลดลง
  3. ทำให้มีปัญหาสุขภาพจิต
  4. ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง
  5. ทำให้มีปัญหาสุขภาพ