ปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสมในเเต่ละช่วงวัย

เราควรทานแคลเซียมให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัย

  • วัยเด็ก ควรได้รับแคลเซียมวันละ600มิลลิกรัม
  • วัยรุ่น 9 – 18 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมากที่สุด เนื่องจากกระดูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
    ควรได้รับแคลเซียมวันละประมาณ 1,000-1,500 มิลลิกรัม
  • วัยผู้ใหญ่ ต้องการแคลเซียมในปริมาณ 800-1,000 มิลลิกรัม
  • หญิงตั้งครรภ์ ต้องการแคลเซียมในปริมาณสูงถึงวันละ 1,500 มิลลิกรัม
  • วัยสูงอายุ ผู้ที่มีภาวะวัยทอง ร่างกายเริ่มที่จะไม่สะสมแคลเซียมอีกต่อไป ทำให้มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสูง
    ผู้สูงอายุจึงต้องการแคลเซียม เฉลี่ยวันละ 1,000 – 1,200 มิลลิกรัม

จากพฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยทั่วไป พบว่า เราได้รับแคลเซียมเฉลี่ยเพียงวันละ 250 มิลลิกรัม เท่านั้น
เราจึงควรทานแคลเซียมเสริม หากไม่ได้รับแคลเซียมจากสารอาหารตามธรรมชาติได้อย่างเพียงพอ