จัดการ เบาหวาน ไขมัน ความดัน

จัดการ เบาหวาน ไขมัน ความดัน ด้วยสารสกัดจากกระเทียม

1.กระเทียมลดความดันโลหิตสูงได้
-โรคความดันโลหิตสูง จัดเป็นโรคยอดนิยมของคนในปัจจุบัน และทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย และการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
มีการศึกษาในการนำกระเทียมไปช่วยลดความดันโลหิตสูง
-โดยพบว่า การรับประทานสารสกัดจากกระเทียมในปริมาณ 600-1200 มิลลิกรัม ต่อวัน ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้

2.กระเทียมลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
-จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในกระเทียมที่ทำมาสกัดด้วยการคัดสรรและมาตรฐานที่ดี ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยได้
โดยกระตุ้นการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-โดยพบว่า เมื่อรับประทานสารสกัดจากระเทียมในปริมาณ 3 กรัม ต่อวัน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

3.กระเทียมลดระดับไขมันในเลือดได้
-ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าค่าปกติ นำไปสู่โรคระบบทางเส้นเลือดและหัวใจ เช่น โรคหัวใจวาย โรคเส้นเลือดตีบ
รวมทั้ง โรคเส้นเลือดในสมองขาดเลือด ซึ่งไขมันที่มีการศึกษาพบว่า เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าวที่สำคัญ คือ ไขมันชนิด LDL
-โดยพบว่า การรับประทานสารสกัดจากกระเทียมในปริมาณ 600-1200 มิลลิกรัม ต่อวัน ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้

One Response

Comments are closed.