อันตรายจากความอ้วน

คนอ้วนมักจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติในหลายๆ เรื่อง อาทิ

 1. คนอ้วนหัวใจวายง่ายกว่า
  คนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานถึงร้อยละ 20 จะมีโอกาสหัวใจวายมากขึ้นถึง 3 เท่า
 2. คนอ้วนจะมีโรคความดันเลือดสูงได้มากกว่า
 3. คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่า
 4. คนอ้วนจะมีความสุขทางเพศน้อยกว่า
  ผู้ที่อ้วนมากจะมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์ได้ ไม่ว่าชายหรือหญิง หากไม่ทราบวิธีแก้ไข ความสุขทางเพศจะลดน้อยลงมาก
 5. คนอ้วนจะประสบอุบัติเหตุได้บ่อยกว่า เพราะมักจะอุ้ยอ้ายและคล่องแคล่วน้อยกว่า โอกาสพลาดพลั้งจึงมีมากกว่า
 6. คนอ้วนเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่าคนผอม
 7. คนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกิน มีจำนวนถึงร้อยละ 40 ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงขึ้น
  ถ้าเป็นผู้หญิงมีโอกาสเกิดมะเร็งมดลูก รังไข่ และเต้านมได้มากขึ้น
  ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่และต่อมลูกหมากได้มากกว่า
 8. คนอ้วนจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อได้มากกว่า
  ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อที่นิ้วเท้า จะต้องแบกรับน้ำหนักที่มากกว่าปกติ ไม่ว่าจะยืนหรือเดินก็ตาม
 9. คนอ้วนจะเกิดเส้นเลือดขอดได้มากกว่า
 10. คนอ้วนจะมีลูกได้ยากกว่า หญิงที่อ้วนจะตั้งครรภ์ได้ยากกว่า และจะมีปัญหาในการคลอดที่มากกว่าปกตอีกด้วย

โดยเฉพาะกลุ่มของ แป้ง ของหวาน ของทอด ขนมคบเคี้ยวต่างๆ และอาหารที่มีไขมันสูง
แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า อุปสรรคที่สำคัญที่สุดของการควบคุมอาหาร คือ ความอยากอาหาร