อันตรายจากการใช้สายตาที่มากเกินไป

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต โทรทัศน์ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสาร และการทำงาน
หลายคนต้องอยู่กับการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆ รวมทั้งอันตรายจากแสงแดดบ้านเราที่มีความรุนแรง อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อดวงตาของคุณ และนำไปสู่สารพัดโรคทางตาได้

โรคยอดฮิตทางตาของคนไทย

โรคต้อกระจก โรคจอประสาทตา โรคต้อหิน และโรคความผิดปกติทางสายตา เป็น 4 อันดับแรกของโรคทางตาที่เกิดขึ้นกับคนไทย
สาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็น และสายตาเลือนลาง ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข บอกแนวโน้มในอนาคตว่า
” ผู้ป่วยโรคทางตามีเพิ่มขึ้นทุกปี และอาจเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 “
เพราะพฤติกรรมการใช้สายตาที่ไม่ถูกต้อง และภาวะเสี่ยงของโรคตาบางชนิดที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการที่ค่อยเป็นค่อยไป
ดังนั้น อย่าเสียโอกาส หากสามารถดูแลดวงตาของคุณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เช็คด่วน…พฤติกรรมของคุณ ทำร้ายดวงตาหรือไม่ ?

  • จ้องจอนานๆ ก่อสารพัดโรค เพราะความสว่างหน้าจอที่ไม่เหมาะสม หรือการจ้องจอโทรศัพท์ หรือจอมอนิเตอร์เป็นระยะเวลานาน
    จะทำให้ต้องมีการเพ่งใช้สายตามากขึ้น ส่งผลต่อความผิดปกติของค่าสายตาได้ และยังทำให้เกิดการปวดตาจากความเมื่อยล้า ตามัวได้
  • ออกกลางแจ้ง ไม่สวมแว่นกันแดด รังสียูวีจากแสงแดด ส่งผลต่อจอประสาทตาได้โดยตรง และยังทำให้เกิดทั้งต้อลมและต้อเนื้อได้
  • ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แสง อาจเสี่ยงต่ออาการต่างๆ เช่น จอประสาทตาเสียหายหรือเกิดการไหม้ กระจกตาถลอกจากแสงจ้ามากๆ
    อาการปวดตาเรื้อรัง น้ำตาไหลตลอดเวลา ปวดกระบอกตา

อย่าละเลยอาการเหล่านี้… ควรรีบพบจักษุแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษาหรือตรวจรักษาโดยทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็น

นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญของการตรวจตา การดูแลถนอมตาให้เป็นปกติได้นานมากที่สุด และควรพบจักษุแพทย์ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อตรวจค้นหาโรคทางตา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาสูงกว่าคนทั่วไป 5-7 เท่า
หากพบและรักษาทันท่วงทีจะลดการสูญเสียการมองเห็นได้