MAX COLLAGEN 2 TYPE PLUS

แม็กซ์ คอลลาเจน 2 ชนิด พลัส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แม็กซ์ คอลลาเจน 2 ชนิด พลัส ตรา เมดิวิสส์
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ชนิด ได้แก่
คอลลาเจนเปปไทด์, คอลลาเจนไตรเปปไทด์, คอลลาเจนไทพ์ทู

ขนาดบรรจุ : 10 ซอง

เลขสารระบบอาหาร 11-1-01757-5-0180

คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
ผู้ที่แพ้อาหารทะเล ไม่ควรรับประทาน
ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

No payment method connected. Contact seller.

บทความที่เกี่ยวข้อง

แค

Read More »

ปร

Read More »

ร่

Read More »

โร

Read More »

เช

Read More »

ภา

Read More »