MAX CHITOSAN PLUS

แม็กซ์ ไคโตซาน พลัส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แม็กซ์ ไคโตซาน พลัส ตรา เมดิวิสส์
ประกอบด้วย ไคโตซาน (Chitosan) 500 มิลลิกรัม
และฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructooligosaccharides) 250 มิลลิกรัม

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล

เลขสารระบบอาหาร 11-1-10757-5-0165

คำเตือน

เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน
สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก
ควรรับประทานก่อนหรือหลังผลิตภัณฑ์นี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ควรระวังในผู้ที่แพ้อาหารทะเลและผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ