อาการท้องผูก… เกิดจากอะไร

อาการท้องผูก เกิดจากการที่อุจจาระแข็งแห้งซึ่งทำให้ยากต่อการขับถ่าย และเวลาถ่ายจะรู้สึกเหมือนถ่ายแล้วไม่สุด
ซึ่งอาการท้องผูกนั้น เกิดจากการที่อาหารที่ย่อยแล้วอยู่ในลำไส้นานเกินไป เกิดขึ้นได้จากหลายๆ ปัจจัย ดังต่อไปนี้

  1. การรับประทานอาหารกากใยน้อย
  2. ปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
  3. การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน เช่น การกลั้นอุจจาระ
  4. การดื่มน้ำในปริมาณน้อย
  5. การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ