MAX CALCIUM L-THREONATE PLUS

แม็กซ์ แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต พลัส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ตรา เมดิวิสส์
ประกอบด้วย แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต (Calcium L-Threonate) 950 มิลลิกรัม

ขนาดบรรจุ : 30 เม็ด

เลขสารระบบอาหาร 11-1-01757-5-0161

คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

5เ

Read More »

แค

Read More »

ปร

Read More »

โร

Read More »

เช

Read More »

ภา

Read More »