แบล็คเซซามี่กับเซลล์มะเร็ง

แบล็คเซซามี่กับเซลล์มะเร็ง

ผลการวิจัยล่าสุดที่ส่งผลต่อวงการแพทย์ของไทย และเป็นอีกหนึ่งในความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เมื่อนักวิจัยของภาควิชา ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วิจัยและค้นพบว่า
ใน “งาดำ” มีสารเซซามิน ที่ช่วยยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สลายกระดูก ที่ก่อให้เกิด
“โรคข้อเสื่อม” และ “โรคกระดูกพรุน” ได้ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากอาการเจ็บป่วย