งานบ้านช่วยลดพุง เผาพลาญแคลอรี่

งานบ้าน ช่วยลดพุง (เผาพลาญแคลอรี่)

งานบ้านทั้งหลายที่คุณได้หยิบได้จับอยู่ทุกวัน ก็นับเป็นการออกกำลังกายทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
แถมยังได้ประโยชน์ ทั้งบ้านก็เรียบร้อยน่าอยู่และคุณก็ได้เบิร์นพลังงาน และได้นำสารอาหาร
ต่างๆ ที่ทานเข้าไปออกมาเผาผลาญได้ด้วย

  1. ซักผ้าด้วยมือ 30 นาที (120แคลอรี่)
  2. ทำสวน 30 นาที (287 แคลอรี่)
  3. ดูดฝุ่น 30 นาที (193แคลอรี่)
  4. กวาดบ้าน 30 นาที (112 แคลอรี่)
  5. เดินรอบบ้าน 30 นาที (70-150 แคลอรี่)

One Response

Comments are closed.