โทษของบุหรี่ กับ การเกิดโรคมะเร็ง

โทษของบุหรี่ กับ การเกิดโรคมะเร็ง

มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เกิดขึ้นกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ตามเส้นทางที่ควันบุหรี่ถูกสูดเข้าสู่ร่างกาย

ยิ่งสูบบุหรี่นาน ก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนชีวิตให้สั้นลง และยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยการสูบบุหรี่นั้นจัดเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีปัจจัยการตายสูงถึง 87 % ทั้งในชายและหญิง

นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังก่อให้เกิดมะเร็งต่างๆ มากมาย อาทิ

  • มะเร็งกล่องเสียง
  • มะเร็งช่องปาก
  • มะเร็งคอหอย
  • มะเร็งหลอดอาหาร
  • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  • มะเร็งไต
  • มะเร็งตับอ่อน
  • มะเร็งปากมดลูก
  • มะเร็งกระเพาะอาหาร
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว

One Response

Comments are closed.