7ข้อควรทำสำหรับการลดน้ำหนัก

7 ข้อควรทำสำหรับการลดน้ำหนัก

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ตรงต่อเวลา และครบถ้วนทั้ง 3 มื้อ
  2. หลีกเลี่ยงไขมัน ทั้งไขมันสัตว์ ไขมันพืชและไขมันแฝงจากเบอเกอร์
  3. ทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมโดย เน้นข้าวกล้อง หรือ ข้าวซ้อมมือ
  4. หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันติดหนัง เน้นกินเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น อกไก่
  5. เน้นผักใบเขียวเพื่อเพิ่มเส้นใย หลีกเลี่ยงผักที่มีปริมาณแป้งสูง แครอท ผือกมัน
  6. ดื่มน้ำในปริมาณที่เมาะสม ประมาณ 2-3 ลิตร ต่อวัน
  7. ปรับลดปริมาณความเค็มในมื้ออาหารลง